Yoga

Jeg starter min 3oo timers grunnleggende yoga-utdanning ved Oslo yoga i mars 2020.

Jeg holder yoga-timer hver mandag kl 19.00 på Helsebanken. I tillegg har jeg Tøy og dans samme sted torsdager kl 19.00.

Velkommen!