Racerapport: Rockman Swimrun

Jeg kjenner ingen som er så stolt og glad over å komme nesten sist i mål!

I don´t know anyone else so proud and happy to finish a race!

DSC00947

Many of the participants in swimrun are not Norwegians, so I choose to write this blogpost both in Norwegian and English.

Det hele startet som en vill idè for ca 2 1/2 år siden. Jeg og min treningspartner Torill Grindhaug bestemte oss for å delta på Rockman Swimrun, sammen utgjør vi Team Spinnvilt. Rockman Swimrun er et løp hvor man totalt svømmer 6,2 km og løper 36 km og 2.500 høydemetre. Sted: Lysefjorden, Rogaland

It all started as a wild idea about 2 1/2 years ago. My training partner Torill Grindhaug and I decided to attend Rockman Swimrun, together we are Team Spinnvilt. Rockman Swimrun is a race where you swim 6.2 k in total and run 36 k and 2,500 altitude meters. Location: Lysefjorden, Rogaland

1+DETAIL+MAP+ROCKMAN+ROUTE+2016+Rev2+for+web

I fjor var det cut off på 9 timer ved Flørli, da hadde vi lagt bak oss ca 25 km og 1.500 høydemetere til fots og 6 km svømming. Vi nådde Flørli etter 9 t 4 min og fikk derfor ikke fortsette. Utrolig skuffet over oss selv var vi enige om at dette skulle vi ikke gjøre igjen… Dette var for tøft. Så feil kan man ta.

Last year it was cut off after 9 hours at Flørli, after running ca 25 k and 1,500 altitude meters and 6 k of swimming. We reached Flørli after 9 h 4 minutes and therefore we were disqualified. Tremendously disappointed, we agreed that we should never do this race again … this was too tough. We could not be more wrong.  

Fra Messenger 15. januar i år:

From Messenger January 15 this year:

FullSizeRender

Så da var vi i gang igjen:) Det angrer vi ikke på nå!

So we were in the game again:)We do not regret it now!

Dagen forløp ca. sånn:

Stavanger 15. juli 05:50: Sammen med 72 andre lag går vi om bord i ferja som skal ta oss til Lysefjorden. Jeg blir lettere skremt av alle de topp-trente folkene. Vi kommer fort i snakk med de andre deltakerne. De blir veldig overrasket over at vi har korte drakter uten neopren på legger og armer, ei heller neoprenvest eller ull under. Vet vi at det er 7-12 grader i vannet? Klart vi vet! Det er ikke kulden som skremmer oss, men heller at vi er middelmådige svømmere og at vi skal gå tom for energi. Vi har prioritert å ha på singlet med mange lommer til næring. Dette gikk vi tom for i fjor. De vi snakker med har med 4 gels hver. Vi har 17 hver:) Man tuller ikke med damer med lavt blodsukker! Bare spør min bedre halvdel. Skulle tatt seg ut om jeg skulle hatt lavt blodsukker og noen stod i veien på kanten av et stup… Skal dere ha med drikkeflaske? Klart vi skal det! 2.500 høydemetere og 36 km, kan jo ikke vente på neste bekk da. Haha: Skal ikke gå tom for energi! Ehhhh, snorkel?!? Klart vi skal ha snorkel! Kan fort bli bølger. I fjor var det så høye bølger at jeg slukte saltvann hver gang jeg trakk pusten. Vi er Team Spinnvilt og er ikke helt A4:) Klart me kan!

The day elapsed approximately like this:

Stavanger July 15 05:50: Together with 72 other teams, we board the ferry to take us to Lysefjorden. I’m getting intimidated by all the top-trained people. We soon get in touch with the other participants. They are very surprised that we have short swim suits without neoprene on legs and arms, nor neoprene vests or wool underneath. Do we know it’s 7-12 degrees in the water? Of course, we know! It is not the cold water that scares us, but rather that we are mediocre swimmers and that we will run out of energy. Our priority is to wear a singlet with many pockets for nutrition, as we ran out of nutrition last year. Those we talk to have 4 gels each. We have 17 each 🙂 You are not kidding with low blood sugar, ladies! Just ask my better half. What if I had low blood sugar and someone was standing on the edge of a cliff … Are you bringing a drink bottle? Sure we do! 2,500 altitude meters and 36 k, can not wait for the next watefall. Haha: We will not run out of energy! Ehhhh, snorkel?!? Sure we’ll have a snorkel! You never know if there will be waves. Last year the waves were so big that I swallowed salt water every time I took a breath. We’re Team Spinnvilt and not quite ordinary 🙂 Sure, we can!

07:30: Vi hopper fra en ferje ved Fantahålå i Lysefjorden. Som eneste lag iført snorkel! Det blir relativt krevende å puste med snorkel og 180 i puls, men etter hvert skal det vise seg å være livreddende å ha snorkel. Mer om det om litt.

07:30: We jump from a ferry at Fantahålå in Lysefjorden. As the only team wearing snorkels! It becomes relatively demanding to breathe with a snorkel and 180 pulse, but eventually it turns out to be life-saving to have snorkels. More about that a little later.

20157355_1955974844637626_4791966843637581990_o.jpg

_MG_9902

20121482_1955974984637612_2603596081706857686_o
Hvor er Brit Lise? Hint: gul snorkel

Etter 900 meter svømming (inkl. mye hyperventilering fra min side) og 30 minutter i 12 grader, bærer det rett oppover, god stigning i 1,5 km, før tre korte etapper med løping og svømming. Vi ligger foreløpig 2. sist av lagene. De fleste lagene svømmer dobbelt så fort som oss og vi er desidert det dårligste laget til å svømme.

After 900 meters of swimming (including a lot of hyperventilation from me) and 30 minutes in 12 degrees water, it is straight up, a good climb for 1.5 k, before three short legs of running and swimming. We are currently the 2nd last of the teams. Most teams swim twice as fast as us and we are the worst team at swimming.

09:08: Vi ankommer Preikestolhytta. Her går turen videre oppover mot Preikestolen (604 moh). En 4 km lang tur sammen med de andre lagene og en del turister med ballerinasko og spaser-staver. Torill: «Løype, løype!» Brit Lise: «Thank you, thank you!» På turen opp til Preikestolen innhenter vi 9-10 lag. Terreng er mer vår greie:) Vi ankommer Preikestolen etter 50 minutt. Formen er foreløpig fin.

 9:08: We arrive at Preikestolhytta. Here the journey continues upwards towards The Pulpit Rock (604 moh). A 4 k long trip together with the other teams and some tourists with ballerina shoes and walking-sticks. Torill: «Make space for us!» Brit Lise: «Thank you, thank you!» On the trip up to The Pulpit Rock we collect 9-10 teams. Running in terrain is more our thing 🙂 We arrive at The Pulpit Rock after 50 minutes. At the moment we feel fine.

DSC00946DSC0094720106696_1953992124835898_7892142979154334796_n

09:58: Turen fra Preikestolen går i meget ulendt og teknisk vanskelig terreng videre til Bratteli, 8 km avbrutt av en svømming på 200-300 meter i 7-8 grader. Underveis minner Torill meg på at jeg må ha kontroll på hodet, si til meg selv at jeg kan svømme. «Jeg er en god svømmer. Jeg er sterk. Jeg har kontroll på pusten!» Indre dialog og mental trening i praksis. Takk for påminnelsen Torill!

09:58: The path from The Pulpit Rock to Bratteli is very rough and technically difficult terrain, 8 k. including a swim of 200-300 meters in 7-8 degrees. Along the way Torill reminds me that I have to control my head, tell myself that I can swim. «I am a good swimmer. I am strong. I have control of my breath! » Positive self talk and mental training in practice. Thanks for the reminder Torill!

20157518_1955975057970938_5962773829366046212_o

20023975_1954425488125895_8163372421295767797_o

12:27: Ankomst Bratteli i god tid før cut off (13:00). Foran oss ligger en 1,6 km lang svømmetur langs fjorden. Denne har jeg gruet meg til. Her er ofte mye strøm og vannet er kaldere. På denne dropper jeg snorkelen og svømmingen fungerer fint. Periodevis veldig kaldt ettersom det flere steder renner kaldt fjellvann ut i fjorden.

12:27: Arriving Bratteli within time before cut off (13:00). In front of us we have a 1.6 k long swim along the fjord. I have been afraid of this leg. There is often a current in this area and the water is colder. On this leg I don`t use the snorkel and the swimming works fine. Periodically very cold as there are cold mountain water flowing into the fjord.

20157307_1954424791459298_8350779740083499632_o
Bratteli kai

13:21: Lettere fortumlet ankommer vi Bakken kai. Jeg er fjern i blikket og snakker tull etter den kalde svømmeturen. Varmen kommer seg under «Seaside sprint» på 2 km. Sprint er vel å ta hardt i, da det strengt tatt er 2 km med steinras. Seaside climbing er et mer beskrivende uttrykk. Videre går veien ca 7 km på asfalt (oppover selvfølgelig), endelig mulighet til å løpe litt skikkelig, før det går bratt nedover mot fjorden igjen gjennom 2 nye steinrøyser. Vi dropper en matstasjon med vafler på veien for nå begynner tiden å bli knapp for å rekke cut-off kl. 16:30 på Flørli. Vi har tross alt en del gel å gå på:)

13:21: Finally, we arrive at Bakken kai. I am dizzy and speak nonsence after the cold swim. My body warms up climbing «Seaside sprint» 2 k. Sprint is a joke, as it is 2 k of rockslide. Seaside climbing is more descriptive. Finally, there is a leg (about 7 k.) on concrete (uphill of course), finally the opportunity to run a bit properly before it goes steeply down to the fjord again through 2 new rockslides. We drop a food station with waffles because the time begins to get short to reach the cut-off at 16:30 at Flørli. After all, we have a lot of gels 🙂

15:15: Ankomst Kåsaklubben og klar for å krysse fjorden. Jeg starter uten snorkel, det er begynt å blåse opp og bølgene slår over ansiktet hver gang jeg skal trekke pusten. Det er bare å hente frem snorkelen, den er helt avgjørende for at jeg skal komme meg over. Flørli ligger der borte, men føles som det aldri kommer nærmere. Midtveis i fjorden kjenner jeg meg sterk. Om det er styrketrening gjennom vinteren eller mentalt vet jeg ikke, men sannsynligvis en kombinasjon. Jeg får uante krefter og svømmer som jeg aldri før har gjort.

15:15: Arrival Kåsaklubben and ready to cross the fjord. I start without the snorkel, it’s starting to blow up and the waves hit my face every time I am trying to breathe. Just have to put on my snorkel, it’s absolutely crucial for me to get over. Flørli is over there, but feels like it never gets closer. Midway in the fjord, I feel strong. Whether it’s strength training through the winter or mentally I do not know, but probably a combination. I feel like I have got unknown power and swim like I’ve never done before.

20117087_1955974937970950_6102727340176950712_o

16:15: Etter 1,7 km svømming ankommer vi Flørli. Vi når cut off med en margin på 15 minutt. Rundt oss sitter forfrosne mennesker med tepper rundt seg. Etter litt varm suppe og påfyll av vannflasken drar vi videre. 4.444 trappetrinn venter oss. Det går overraskende fint. Vi går jevnt og trutt oppover, mens jeg slurper i meg en red bull. På toppen venter siste svømmeetappen på 120 meter. Nok et iskaldt vann. Fjorden som holdt 12 grader kjentes varm ut sammenlignet med dette vannet. Brain freeze! Her var det bare å bade seg over… På neste matstasjon deler en frivillig en brødskive med nugatti med oss. Beste måltider ever! De siste 7-8 km over fjellet og ned mot Flørli koser vi oss virkelig. Fulle av adrenalin og glede over at vi kommer til å klare å fullføre. Vi tror vi er siste laget, vi ser ingen bak oss.

16:15: After 1.7 k of swimming, we arrive at Flørli. We reached the cut off with a margin of 15 minutes. Around us there are freezing people with carpets. After some hot soup and filling the water bottle we walk on. 4,444 steps ahead of us. It goes surprisingly well. We go steadily upwards while I’m drinking a red bull. On top, the last swim is waiting for us, 120 meters. Another ice-cold water. The fjord that held 12 degrees was warm compared to this water. Brain freeze! We just have to do it… At the next food station, a volunteer split a nugatti bread slice with us. Best meal ever! We are really enjoying the last 7-8 k. over the mountain and down towards Flørli. Full of adrenaline and glad that we will be able to complete. We think we are the last team, we do not see anyone behind us.  

ROCKMAN+2017+-+PierreMangez_150717-150702-LR

19693699_1949555941946183_6975555033943918847_o

19:34:48: Vi løper i mål på Flørli. Vi er ekte Rock(wo)men! Vi blir heiet i mål som om vi er vinnere. Overraskelsen er stor når vi får vite at det kommer 3 lag bak oss og at 6 lag ikke klarte cut-off. Dette er rett og slett spinnvilt:) Vi har fullført en konkurranse for kun de tøffeste i følge Stavanger Aftenblad og da feirer vi selv om vi kom nesten sist! Jeg er ikke opptatt av resultatlisten. Her konkurrerte vi sammen med utrolig spreke folk fra hele verden, som virkelig kunne svømme og løpe. Vi satset skyhøyt. Vår drøm var å fullføre og det gjorde vi på 2. forsøket. En av deltakerne som fullførte i år, hadde ikke kommet i mål de 3 foregående årene. Han står det stor respekt av. Det krever virkelig guts å stille på nytt. Tusen takk til min treningspartner Torill (ingen kan få meg til å gi jernet som deg!), til Rockman Swimrun for et fantastisk løp i magiske omgivelser og takk til alle som heiet oss frem!

19:34:48: We cross the finish line at Flørli. We are real rock (wo)men! We feel like we are winners. The surprise is huge when we get to know that there are 3 teams behind us and that 6 teams failed to cut-off. This is wild:) We have completed a competition for only the toughest according to Stavanger Aftenblad (local newspaper), and we celebrate even though we came almost last! I’m not concerned with the result list. Here we competed with incredible sporty people from all over the world, who are amazing swimmers and runners. We reached for the sky. Our dream was to complete and we did on the second attempt. One of the participants who completed this year had not finished the previous 3 years. Respect! It really requires guts to try over again. Thank you very much to my training partner Torill (nobody can make me give it all, like you!). To Rockman Swimrun for a wonderful race in magical surroundings and thanks to all who cheered! It’s almost so we cannot believe it’s true! Madness!!! 

 

IMG_3755
Det er nesten så vi ikke kan tro det er sant! Spinnvilt!!!

En fin sommer ønskes alle!

Klem Brit Lise

Foto: Rockman Swimrun

Wish you all a nice summer!

Hugs and kisses Brit Lise

Photo: Rockman Swimrun

 

 

 

 

 

 

4 kommentarer om “Racerapport: Rockman Swimrun

 1. Flotte spreke ekta skudnesjenter,,,
  Med mental styrke og ikje minst styrke i armer og bein👌🏊🤓
  Ekje någen så dokke to 😎😎
  GRATULERA FOR GJENNOMFØRT ET STERKT UTFORDRANDE UTHOLDANDE
  MESTERSTYKKE👏👏👏👏👏👏

  Likt av 1 person

 2. Gratulere masse med gjennomført Rockman Swimrun! Flott rapport om løpet…mange fine bilder og beskrivelse av opplevelsen (Sko gjerna hatt et bildet i full mundur inkludert snorkel:-). Lykke til med neste utfordring….

  Likt av 1 person

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s